MEDYAPLANLAMA

Medya Planlaması ve Medya Satın Alımı farklı uzmanlık ve deneyim isteyen bir sektördür. Bu yüzden iletişim stratejimizin medya planlaması ve satın alma kısmını uzman çözüm ortaklarımızla yürütmekteyiz. .

01

BEYİN FIRTINASI

Ekip işine inanırız ve tüm planlarımız bu işleyişe göre hazırlarız.

02

ANALİZ

Marka ve ürünü iyi analiz eder planlama stratejisini bu doğruluta yaparız.

03

UYGULAMA

Tüm mecralar ile koordineli çalışarak planlamaları hayata geçiririz.

04

RAPORLAMA

İlk yarıda ve planlama sonunda raporlamaları alır ve sizlere sunarız.

KEŞİF

Medya planlama çalışmamız keşif yapmakla başlar. Keşif, müşterimizin kampanya hedeflerini, erişmeye çalıştıkları büyüklükleri, göz önüne almamız gereken yasakları, hazırlanmış olan yaratıcı çalışmaların içeriğini kapsar. Genellikle keşif aşaması telekonferans aracılığıyla telefonda da yapılabilir.

STRATEJİ

Keşif sırasında edindiğimiz bilgilerle medya araştırmamızın kavramlarını belirlemek için deneyimlerimiz doğrultusunda beyin fırtınaları yaparız. Planın müşterimiz tarafından onaylanması ve hangilerinin takip edileceğinin belirlenmesinin ardından medya araştırması ve planlaması için stratejimizi geliştiririz.

MEDYA ANLAŞMALARI

Mecralardan alınan yerleşim bilgileri ve ön tekliflerin ardından iş ortaklarımıza en uygun anlaşmayı hazırlamaya başlarız. Süreçteki en önemli kural, yapılan yatırımın ‘ne oranda geri dönüş’ sağlayacağıdır. Bu sebeple iş ortağımızın bütçesinin etkin kullanımı için en sağlıklı anlaşmayı hazırlar, yerleşimleri buna göre yaparız.

STRATEJİK PLANLAMA

Stratejik planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. Kuruluş bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik eder.

  • Sonuçların ve Değişimin planlanmasıdır
  • Gerçekçidir ,Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur.
  • Kaliteli yönetimin aracı ve katılımcı bir yaklaşımdır.
  • Günü kurtarmaya yönelik değildir, bir şablon değildir gerçekçidir.

Stratejik Planlama, Özetle Bir Kuruluşun Aşağıdaki Dört Temel Soruyu Cevaplandırmasına Yardımcı Olur

NEREDEYİZ ? - NEREYE GİTMEK İSTİYORUZ ? - GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ ? - BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER ve DEĞERLENDİRİRİZ ?

BİZİ TERCİH EDENLER